Aukce vozů

AutoAukce

Inzertní  aukční portál AutoAukce, provozovaný společností AutoDetect s.r.o. zprostředkovává a nabízí aukce osobních, nákladních vozidel a dopravní techniky. Na našem serveru najdete vozy od leasingových společností, prodejců vozidel, autobazarů, autopůjčoven a vlastníků vozidel.

Typy aukcí:

Aukce jednotlivých vozidel:

Vozidle je prezentováno jako na standardním inzertním serveru. U vozidla jsou Uvedeny dvě ceny s třemi možnostmi nákupu.

            Vyvolávací cena – cena na kterou je-li učiněna nabídka tak začne probíhat aukce trvající 48 hodin a jakákoli nabídka rovná nebo vyšší než vyvolávací cena se považuje za prodejní. Pokud je v posledních 30 sekundách zadán příhoz tak se aukce prodlužuje na 30 sekund. Přihazovat lze kliknutím na tlačítku, kdy se cena navýší o krok příhozu nebo zadáním nabízené částky.
            Nabídková cena – pokud není přihozeno na vyvolávací cenu tak účastník aukce může zadat cenu nižší než je vyvolávací. Tímto také odstartuje aukci a příhozy se zadávají na tuto sníženou cenu. Dokud a pokud není dosaženo ceny vyvolávací majitel vozidla tuto nabídku schvaluje a má právo odmítnou tuto cenu a obchod neuskutečnit.
            Cena Kup Teď – při potvrzené této ceny kliknutím se vozidlo považuje za prodané. Aukce v tuto chvíli končí. Pokud k potvrzení ceny Kup Teď dojde před zahájením aukce tak aukce nezačne. Pokud při probíhající aukci dosáhne nejvyšší nabídka 95% ceny KupTeď tak tato cena zmizí a dále probíhá standardní způsob přihazování. 
            Robot – na vyvolávací cenu je možné nastavit robota. Před začátkem aukce musí být částka na kterou robot přihazuje rovna nebo vyšší ceně vyvolávací. V průběhu aukcese robot nastavuje nad aktuální cenu. Robot nastavený před zahájením aukce tuto aukci zahajuje. Robot přihazuje po daném kroku do maximální zadané částky.
 
Pozvánka na aukci vozidla je rozeslána registrovaným účastníkům při zahájení aukce tohoto vozidla.
Po ukončení aukce je vítězný účastník informován o dalším postupu prodeje vozidla. Neúspěšní účastníci aukce jsou o této události také informováni.  Neúspěšný účastník je takový účastník, který se aktivně účastnil aukce (přihazoval), ale jeho nabídka nebyla nejvyšší.
 

Hromadná aukce vozidel:

Hromadná aukce vozidel probíhá v zadaném termínu (od-do) a souběžně probíhá aukce více vozidel. Na vozidla se přihazuje jednotlivě. Pokud je v posledních 30 sekundách zadán příhoz na libovolné vozidla tak se aukce prodlužuje na 30 sekund u všech vozidel. U jednotlivých vozidel je také možno uplatnit cenu KupTeď, při tomto kroku je takto zakoupené vozidlo vyjmuto z aukce. První nabídka v aukce může být nižší než vyvolávací cena.
 
Pozvánka na aukci vozidel je rozeslána registrovaným účastníkům minimálně 24 hodin před zahájením aukce.
Po ukončení aukce je vítězný účastník informován o dalším postupu prodeje vozidla. Neúspěšní účastníci aukce jsou o této události také informováni.  Neúspěšný účastník je takový účastník, který se aktivně účastnil aukce (přihazoval), ale jeho nabídka nebyla nejvyšší.
 

Hromadná aukce věcí:

Hromadná aukce věcí (náhradních dílů) probíhá v zadaném termínu (od-do) a souběžně probíhá aukce více předmětů. Na předmět aukce se přihazuje jednotlivě. Pokud je v posledních 30 sekundách zadán příhoz na libovolný předmět tak se aukce prodlužuje na 30 sekund u všech předmětů. U jednotlivých předmětů  je také možno uplatnit cenu KupTeď, při tomto kroku je takto zakoupené vozidlo vyjmuto z aukce. První nabídka v aukce může být nižší než vyvolávací cena.
 
Pozvánka na aukci věcí  je rozeslána registrovaným účastníkům minimálně 24 hodin před zahájením aukce.
 
Po ukončení aukce je vítězný účastník informován o dalším postupu prodeje předmětu vozidla. Neúspěšní účastníci aukce jsou o této události také informováni.  Neúspěšný účastník je takový účastník, který se aktivně účastnil aukce (přihazoval), ale jeho nabídka nebyla nejvyšší.

Princip zadávání vozidel:

Prověřená vozidla společností AutoDetect:

Vozidla nabízené na portálu AutoAukce jsou prověřena společností AutoDetect a veškeré takto získané informace jsou prezentovány na kartě vozidla.
Zájemce přistaví vozidlo na domluvené místo. Technik provede na vozidle úkony vedoucí k přesnému popisu vozidla (odpovídajícím možnostem v místě prohlídky), provede fotodokumentaci exteriéru, interiéru, poškození a dokumentů. Následně budou k vozidlu doplněny administrativní informace (certifikát AutoDetect, Cebia, popis historie servisních úkonů, popis pojistných událostí, prověření exekucí a insolvencí atd..) které jsou k dispozici. Všechny tyto údaje jsou zadány do karty vozidla a zveřejněny.
Tato služba je placená 
            

Vozidla neprověřená společností AutoDetect:

Jedná se o vozidla z externích zdrojů (leasingové společnosti, bazary atd…) u kterých nebudou prováděny kontroly společností AutoDetect.
Od zadavatele budou získány podklady k vozidlu. Budou doplněny administrativními informacemi  podle předchozí dohody – pokud budou doplněny informace placené tak se zadavateli tato částka přeúčtuje, jinak budou doplněny neplacenými informacemi. Informace budou zveřejněny na kartě vozidla podle předchozí domluvy (budou zveřejněny pouze informace odsouhlasená zadavatelem). Pokud se v rámci zadávání informací zistí nesrovnalosti u nabízeného vozidla, bude toto vozidlo prodáváno s upozorněním na tuto skutečnost nebo bude vozidlo z aukce vyjmuto a nebude nabízeno. 

Princip prodeje vozidel:
 

Vozidlo prodávané majitelem vozidla:

Po ukončení aukce jsou majiteli předány kontaktní informace na vítěze aukce a opačně. Všechny další kroky jdou již mimo AutoDetect. Pokud by z nějakého důvodu obchod nedopadl tak vlastník vozidla může zažádat o kontaktní údaje na další nabídky v pořadí.
 

Vozidlo prodávané AutoDetect s.r.o.:

Společnost AutoDetect kontaktuje kupujícího a následné kroky činní až po uhrazení celé kupní částky včetně případných poplatků kupujícím. Současně zajišťujeme jako placenou službu přepis vozidla na nového vlastníka. 
           
 Jednotlivé kroky:
  • informace o výsledku aukce 
  • zaslána faktura s plnou mocí na přepis vozidla
  • po zaplacení faktury a obdržení plné moci zajištěna Evidenční kontrola a přepis vozidla
  • Předání vozidla kupujícímu
  • Uhrazení částky prodávajícímu 
 
Pokud vzniknou speciální požadavky ze strany prodávajících, hlavně finančních společností, budou řešeny operativně.

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.
 

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun