NEPŘEPLÁCEJTE AŽ 40 000 KČ

NEPŘEPLÁCEJTE AŽ 40 000 KČ

V půjčkách jsou obrovské rozdíly. Půjčených 50 000 přeplatíte o 2000, ale i o 40 000 korun
 
Trh jako celek udělal krok vpřed, stále se však najdou tací, kteří mlží ohledně podmínek a své zákazníky oškubou o poslední korunu. Hodnoceno bylo celkem 39 společností, které mají licenci ČNB. A výsledek? Úvěry jsou poskytovány za sazby zhruba od 10 do 250 procent ročně. Téměř všechny společnosti mají na webu obchodní podmínky a vzory smluv. Ty ale od čtení spíše odrazují, v průměru mají totiž 27 normostran dokumentace.
 
Výsledky anylýzy, kterou již podruhé zpracovala organizace Člověk v tísni, potvrzují, že v cenách půjček existují obrovské rozdíly. Modelový příklad, s nímž autoři pracují, předpokládá roční půjčku ve výši 50 tisíc korun. V úvahu přitom nejsou brány bonusy, odměny za řádné splácení, apod. U společností s nejlepší nabídkou, jako jsou Airbank, Hellobank či Komerční banka přeplatíte cca dva tisíce. Řada nebankovních společností si však za stejný úvěr nechá zaplatit kolem čtyřiceti tisíc korun, tedy i desetkrát více. Ze srovnání se pak zcela vymykají půjčky od CentroFinance a OPR-Finance, jejichž revolvingové úvěry jsou tak drahé, že cena roční půjčky je mnohem vyšší než půjčka samotná.

Součástí hodnocení úvěrových společností bylo i posuzování nákladů, které musí lidé zaplatit, pokud se opozdí se splátkami. Mezi vstřícnější společnosti patří Airbank, Raiffeisenbank, Komerční banka, Zonky či Česká Spořitelna. Nejagresivnější postup uplatňují společnosti Ferratum a ProfiCredit. Problematické jsou také náklady, které si některé společnosti účtují za upomínky. Například společnost EC Financial Services požaduje za jednu upomínku 750 korun, Moneta účtuje 600 korun a náklady za měsíc prodlení u České spořitelny mohou dosáhnout 700 korun. Například společnost HFS si vyhrazuje možnost účtovat pětitisícovou pokutu v případě, že na dlužníka bude vyhlášena exekuce. Kalkulátor půjčky není samozřejmost Klíčovým prvkem každé webové stránky, která nabízí půjčky, by měla být úvěrová kalkulačka, která lidem umožní zjistit celkové náklady související s úvěrem. Je proto nepochopitelné, že tuto funkčnost nabízejí pouze dvě třetiny společností. Zbytek nutí potenciální klienty vyplnit osobní údaje a kontaktuje klienty zpětným voláním. Mezi tyto společnosti patří například ProfiCredit, CFIG nebo Pronto Credit.
 
Některé společnosti sice úvěrové kalkulačky nabízejí, ale jejich funkčnost nelze považovat za dostatečnou. Například Raiffeisenbank pracuje ve svojí kalkulačce pouze se zvýhodněnou úrokovou sazbou, která je podmíněna zřízením běžného účtu. ČSOB sice nabízí kalkulačku s realističtější sazbou, ale výpočet nezobrazuje celkové náklady, pouze měsíční splátky. „Člověk v tísni upozorňuje na to, že společnosti by měly ve svých modelových výpočtech pracovat s cenami, které jsou typické a měly by informovat o cenovém rozsahu, v němž půjčky poskytují.“
 
Šetření prokázalo, že k výraznému zlepšení došlo v oblasti smluvní dokumentace. Už jen jediná společnost – Consumer Finance Holding – nemá na svých webových stránkách umístěny obchodní podmínky. Rozsah smluv se sice mírně snížil, ale věřitelé vyžadují po klientech i nadále aby pročetli v průměru 27 normostran smluvní dokumentace, což nikdo nečte...
 
Zásadní zlepšení proti loňskému roku zaznamenal Člověk v tísni při průzkumu, který byl realizován formou simulovaných klientských dotazů. Zatímco v roce 2017 odpověděla uspokojivě pouze asi čtvrtina společností, letos to bylo již 80 procent. Hodnocena byla i klientská vstřícnost, zde se dle autorů průzkumu situace mění jen pomalu. Ke společnostem, které ustupují od používání problematického notářského zápisu, se nově přidala Moneta Money Bank. Mírně také vzrostl počet společností, které po svých klientech nevymáhají promlčené pohledávky.
 
Nově hodnoceným parametrem je postup společností v situaci, kdy klientovi zesplatní úvěr pro porušení smluvních podmínek (nejčastější příčinou je neplnění dohodnutých splátek). Zhruba třetina společností v takové situaci přestává účtovat smluvní úrok a po klientovi vymáhá pouze dlužnou jistinu, případně sankci a úroky z prodlení. Téměř 40 procent dotázaných společností však pokračuje v úročení, čímž dochází k často významnému nárůstu dluhu a zhoršování pozice dlužníka. Pozor na půjčky na IČ! Člověk v tísni shrnuje, že trh spotřebitelských úvěrů se postupně kultivuje. „Několik společností se špatnou reputací již přestalo půjčky poskytovat, snaží se však nabízet svoje produkty jako neregulované podnikatelské úvěry či jako úvěry se zajištěním. Před oběma typy produktů by se lidé měli mít na pozoru,“ uzavírá tvůrce indexu.

zdroj: www.e15.cz

 

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun