ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE

Odpovědnost zaměstnance za škodu: Kolik může zaměstnavatel požadovat?
 
Něco provedete v práci a zaměstnavatel vás žene k odpovědnosti? Kdy je vaše odpovědnost za škodu neomezená a kdy dosahuje 4,5 násobku platu?
 
Odpovědnost zaměstnance za škodu
 
Jestliže porušíte povinnosti při vaší pracovní náplni a dojde ke škodě, odpovídáte za ni zaměstnavateli. Pokud byla ale porušena povinnost i zaměstnavatele, vaše odpovědnost se výrazně sníží. Myslete na to, že vaše porušení povinností musí zaměstnavatel prokázat. A to může být značně obtížné. K porušení pracovněprávních povinností a vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu ovšem může dojít i v mimopracovní době, nebo dokonce i po skončení pracovního poměru.
 
Kdy je odpovědnost zaměstnance neomezená
 
Jde o případy odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které zaměstnanec musí vyúčtovat. Zde je odpovědnost za škodu neomezená. A budete ji hradit v plném rozsahu. Pozor, ale jenom tehdy, když dojde mezi vámi a zaměstnavatelem k uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat. Tato dohoda musí být písemná.
 
Co se týče ztráty svěřených věcí, i zde musíte nahradit škodu. Věci, jejichž cena převyšuje hodnotu 50 tisíc korun, mohou být zaměstnanci svěřeny pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, která musí být opět uzavřena v písemné formě a výhradně se zletilým a svéprávným zaměstnancem. Výše a způsob náhrady škody Kromě dvou výše uvedených případů zákoník práce většinou omezuje odpovědnost zaměstnance za škodu určitou částkou. Pokud by ale zaměstnanec škodu způsobil úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, zaplatí škodu celou. A zaměstnavatel může navíc požadovat náhradu za ušlý zisk.

Co se týče ztráty svěřených věcí, i zde musíte nahradit škodu. Věci, jejichž cena převyšuje hodnotu 50 tisíc korun, mohou být zaměstnanci svěřeny pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, která musí být opět uzavřena v písemné formě a výhradně se zletilým a svéprávným zaměstnancem.
 
Výše a způsob náhrady škody
 
Kromě dvou výše uvedených případů zákoník práce většinou omezuje odpovědnost zaměstnance za škodu určitou částkou. Pokud by ale zaměstnanec škodu způsobil úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, zaplatí škodu celou. A zaměstnavatel může navíc požadovat náhradu za ušlý zisk.

Zdroj: www.e15.cz
Foto: www.profimedia.cz
 

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun