Pojištění zemědělců (AGRO)

Pokud se živíte jako zemědělec, jsou Vám známa veškerá rizika, která jsou s touto činností spojena. Nejedná se pouze o rizika na Vašem fyzickém majetku, ale také na hospodářských zvířatech a produktech Vaší činnosti.
 
Pojištění zemědělců v sobě obsahuje krytí všech těchto rizik a jedná se například o:
Pojištění hospodářských zvířat
Předmětem pojištění jsou například: skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, koně a ostatní zvířata jako např. ryby, exotická zvířata aj.
 
Pojištěna jsou tato rizika:
 
Uhynutí, utracení, nařízené nebo nucené poražení z důvodu:
 • Nákazy
 • Jiných hromadných onemocnění
 • Přerušení dodávky proudu
 • Zasažení zvířete elektrickým proudem
 • Akutní otravy exogenními jedovatými látkami
 • Přehřátí organismu
 • Živelní událost
 • Jednotlivé škody
 • Katastrofická nebezpečí
 • A další doplňková pojištění (odcizení zvířete krádeží na pastvinách, připojištění rizika salmonelozy)
 
Pojištění plodin:
Předmětem pojištění jsou veškeré plodiny pěstované na orné půdě, trvalé travní porosty, vinice, chmelnice, sady, okrasné rostliny nebo školky, rostliny ve sklenících a fóliovnících.
 
Jaká nebezpečí jsou pojištěna:
 • Krupobití
 • Požár
 • Vichřice
 • Záplava, povodeň
 • Sucho
 • Sesuv půdy
 • Vyzimování
 • Jarní mráz
 • Požerky slimáků
 
Pojištění lesních porostů:
Cílem tohoto pojištění jsou veškeré lesní porosty.
Jaká nebezpečí jsou pojištěna:
 • Požár
 • Vichřice
 
Typy pojištění:
 • Typ pojištění „dřevo“
 • Typ pojištění „vytěžení“
 • Typ pojištění „zalesnění“
 
Pojištění koní:
Předmětem tohoto pojištění jsou koně sloužící k rekreačnímu, sportovnímu či pracovnímu užití.
 
Jaká nebezpeční jsou pojištěna:
 • Nákaza
 • Živel
 • Úraz
 • Operace
 • Porodní škoda
 • Zmetání
 • Nemoc
 • Otrava
 • Plod a hříbě
 • Náklady na léčení
 • Ztráta schopnosti závodit
 • Katastrofická nebezpečí
 • Havárie vozidla – zajišťovalo přepravu koně
 
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.
 

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun