Průmyslová pojištění

Průmyslové pojištění je souhrnný pojem pro různá pojistná odvětví, typy pojištění či pojistné produkty, jež slouží k zabezpečení pojistné ochrany v oblasti průmyslu a větších živnostníků.
 
Programy průmyslového pojištění:
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti
 • Flotily
 • Pojištění stavební a montážní
 • Přerušení provozu
 • Pojištění přepravy
 
Příklady pojištění:
 
Pojištění majetku:
Zaručuje finanční kompenzaci v případě, že dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí.
 
Předmět pojištění:
 • Nemovité objekty (budovy a jejich součásti)
 • Movité předměty (vybavení firmy, zásoby, software, aj.)
 • Skla (okna, vitríny, světelné reklamy, aj.)
 • Strojní a elektronická zařízení
 • Plavidla (loď, remorkér, příslušenství, aj.)
 • Peníze a ceniny při přepravě
 • Exponáty během výstavy, aj.
 
Pro případy:
 • Živelní události (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy, aj.)
 • Odcizení (krádež, loupež)
 
Pojištění odpovědnosti:
Hradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které jsou způsobeny jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.
 
Předmět pojištění:
 • Odpovědnost za újmu způsobenou na věci
 • Odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
 • Odpovědnost za následnou finanční škodu, aj.
 
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun