Podnikatelé

Pojištění podnikatelů (drobných, středních, velkých) je důležitou ochranou před riziky spojenými právě se samotným podnikáním, řízením či provozem firmy. Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádežím, odcizení, vandalismu, aj.), ale i proti majetkovým a finančním škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.
 
Druhy pojištění podnikatelů:
  • Pojištění majetku (movitého i nemovitého)
  • Pojištění pozastavení nebo přerušení provozu
  • Pojištění odpovědnosti (např. za výrobek) vyplývající z podnikatelské činnosti
  • Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou třetím osobám v důsledku provozu podnikatelské činnosti
  • Ostatní specifická pojištění
  • Atd…
 
Pojišťovny většinou ke každému podnikateli či firmě přistupují v rámci podnikatelského pojištění individuálně a řeší pojištění vybraných rizik podnikatele tzv. „na míru“.
 
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun