ZLATO JAKO POJISTKA PŘED KRIZÍ

ZLATO JAKO POJISTKA PŘED KRIZÍ

Zlato je komodita prověřená staletími a jeho cena stoupá, pokud ostatní investice rostou na rizikovosti. „Právě taková situace nastala. Kdo se chce pojistit na případnou krizi, geopolitická rizika nebo znehodnocování domácí měny, měl by zvážit investici do zlata,“ říká v rozhovoru Pavel Ryska, analytik J&T Banky.
 
Proč se podle vás v poslední době tolik hovoří o investicích do zlata? Má to co dělat s nastupujícím ekonomickým ochlazením?
Možné ekonomické ochlazení je jen jedna část odpovědi. Ano, pokud by nás čekala recese, investoři by se stahovali z rizikových aktiv, například akcií, a více by vyhledávali bezpečné uchování hodnoty. Letošní obavy z obchodních válek a recese už tento pohyb začaly. Ale o zlatě se hovoří i z jiného, podstatnějšího důvodu. V důsledku měnové politiky řady centrálních bank jsme se dostali do zvláštní situace, kdy velká část dluhopisů nenese žádný výnos. Velké procento státních dluhopisů v Evropě pak má dokonce záporný výnos. Investor si klade otázku: proč si mám kupovat dluhopis se zaručenou ztrátou, když si mohu koupit zlato a hodnotu alespoň uchovat? Jinými slovy, zlato sice nese nulový úrok, ale pokud dluhopis nese úrok záporný, zlato je lepší. Tato situace ceně zlata prospívá.
 
Jaká specifika má investiční zlato ve srovnání s jinými investicemi?
Zlato je především takzvané tvrdé aktivum a bývá zařazováno mezi komodity. Výhodou držby zlata je, že nemá riziko protistrany. Například při koupi dluhopisu sázíme na to, že jeho emitent svůj dluh vůči nám splatí. Držba zlata není sázka na ničí dluh. Jde o držbu komodity, která má určité žádoucí vlastnosti – vzácný výskyt, trvanlivost, dělitelnost a tak dále. Naopak druhou stranou mince je to, že zlato podobně jako ostatní komodity neplatí úrok. To je logické. Jde o kov, nikoli o firmu, která vytváří zisk a má z čeho úrok platit.
 
Jak může zlato doplnit investiční portfolio, respektive v jak velkém objemu ho zařadit?
Záleží na tom, jak rizikové portfolio chce investor mít. Ten, kdo věří v pokračující prosperitu a růst firem, bude chtít mít v portfoliu velké zastoupení akcií a realizovat z nich vyšší výnos. V jeho případě může mít zlato podíl pouze v řádu drobných jednotek procent. Naopak ten, kdo se chce pojistit na případnou krizi, geopolitická rizika nebo znehodnocování domácí měny a chce hlavně dlouhodobě uchovávat hodnotu svého bohatství, by měl zvážit větší podíl.
 
Kdy o investici do zlata uvažovat?
Vyplatí se například i při menších objemech, třeba v řádech tisíců či desítek tisíc korun? O investici do zlata bych uvažoval od desítek tisíc korun. V řádu tisíců korun může být investice nevýhodná vzhledem k poplatkům, a to jak u nákupu fyzického zlata, tak u investice do ETF fondu, který zlato drží a do něhož lze investovat na burze.
 
Podle čeho investiční zlato vybírat? Od koho nakupovat?
Do zlata lze investovat fyzicky nebo přes burzu. Při fyzické investici si klient koupí zlaté slitky, které si buď fyzicky převezme, nebo je může bezpečně uložit za poplatek. Zde je dobré vybrat slitky od renomovaných dodavatelů, kteří svým certifikátem garantují ryzost zlata. Osvědčení jsou například někteří švýcarští a němečtí dodavatelé slitků. Druhá možnost je koupit zlato přes burzu. V tomto případě investor zlato fyzicky nedrží. Místo toho si koupí podílový list v takzvaném ETF fondu, který už zlato fyzicky drží. S těmito podílovými listy se obchoduje jako s akciemi a jejich hodnota se přeceňuje podle ceny zlata. Zde je možné zvážit některé velké ETF fondy, které kryjí své podílové listy ze 100 procent držbou zlata. Výhoda burzovního obchodování je jednoduchost a rychlost transakcí. Naopak výhoda fyzické držby je přímá, osobní kontrola nad zakoupeným zlatem.
Kdy dát přednost nákupu zlata přes ETF fond, a kdy zvolit fyzické převzetí slitků?
Mnoho investorů chce mít možnost pružně reagovat – přikoupit nebo prodat zlato podle informací z finančního světa nebo podle toho, jak zrovna potřebují nakládat se svými penězi. Takoví investoři preferují ETF fondy, protože ty umožňují rychlé obchody úplně stejně jako běžné akcie firem. Naopak jiní investoři se na zlato dívají dlouhodobě, nechtějí s tím dělat krátkodobé obchody a mohou mít obavu z důvěryhodnosti fondů v krajních, vyhrocených situacích. Takový investor preferuje držbu fyzického zlata. Každý si musí zvážit, do jaké skupiny patří.
 
Jak se zlato vyvíjí? Jaké může být jeho zhodnocení za deset nebo dvacet let?
Nejčastěji se hovoří o ceně zlata v amerických dolarech. Ta dosáhla vrcholu v roce 2011, a to zhruba na úrovni 1 900 dolarů za unci. Poté přišlo období několika let korekce, avšak letos se zlato vydalo opět k růstu. Od začátku roku vzrostlo ze 1 300 na 1 500 dolarů za unci. Pokud jde o cenu zlata v českých korunách, ta je nyní na svých historických maximech, pohybuje se kolem 35 000 korun za unci. Domnívám se, že ekonomické prostředí je nyní velmi příznivé pro cenu zlata. Zlato se díky vzácnosti svého výskytu osvědčilo jako uchovatel hodnoty. Proto jeho cena stoupá, pokud ostatní investice rostou na rizikovosti nebo neposkytují výnos. Přesně taková situace v poslední době nastala. Ve finančním světě roste obava z recese největších ekonomik, což pomáhá ceně zlata. Navíc centrální banky drží úrokové sazby na extrémně nízkých hodnotách, což investorům zmenšuje výnosy u dluhopisů a dalších aktiv. Výhodnost jejich držby klesá a řada investorů místo toho doplňuje portfolio zlatem. Nelze odhadovat přesnou cenu zlata do budoucna, ale dlouhodobě má podle mě dobré předpoklady pro růst.
 
Pokud se investor zlato rozhodne prodat, jaké má možnosti a jak postupovat, aby ho neprodal pod cenou?
Jestliže investor zlato drží nepřímo přes ETF fond, ten se každý den přeceňuje podle aktuální ceny zlata a cena podílových listů ve fondu tomu odpovídá. Tedy zde není na místě obava, že by investor prodával zlato pod cenou. V případě fyzické držby přirozeně investor nemá garanci, že bude vždy možné zlato prodat za aktuální cenu ze světových burz. Obchodníci se zlatem obvykle odkupují zlato s diskontem několika procent pod aktuální cenou zlata na burze. Lepší podmínky je možné získat při úschově zlata v bance, která klientovi zlato prodala.

Zdroj: www.e15.cz
Foto: www.profimedia.cz
 

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun