Nová pravidla pro
řidičský a technický průkaz

Podle novely zákona o silničním provozu účinné od 1. ledna 2024 již nemusí mít řidiči při každé jízdě u sebe řidičský průkaz. Průkaz však musí mít platný.

Podle dat Ministerstva dopravy si k 1. listopadu 2023 nechalo řidičský průkaz vyměnit 649 886 řidičů z celkového počtu 845 424, jimž platnost končila v loňském roce. Letos by si průkaz mělo nechat vyměnit 448 443 řidičů. O výměnu řidičského průkazu je možno požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti, a to buď elektronicky anebo osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Výměna řidičského průkazu

„Doporučujeme všem řidičům si zažádat o nový řidičský průkaz online prostřednictvím Portálu občana. Ušetříte si jednu cestu na úřad, žádost si vyřídíte z pohodlí domova během pár minut,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Na webu úřadu si lze zarezervovat i konkrétní termín a čas výměny, občané se tak vyhnou frontám při čekání na nový doklad. Při vyzvednutí nového dokladu je třeba donést starý řidičský průkaz a prokázat se platným občanským průkazem.

I pokud platnost řidičského průkazu propadla, je možné požádat o vydání nového. Bez platného řidičského průkazu však nesmíte jezdit. „Pokud nemáte při řízení motorového vozidla platný řidičský průkaz, dopouštíte se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,“ připomíná Ministerstvo dopravy. Za tento přestupek pak hrozí pokuta při silniční kontrole do 2 000 korun, ve správním řízení až do 2 500 korun.

Průkaz versus oprávnění

Ještě větší pokuta vám hrozí za řízení bez řidičského oprávnění. To vás opravňuje k řízení motorového vozidla dle skupiny vozidel. V případě řízení bez řidičského průkazu se dopouštíte závažného přestupku, za který vám může být uložena pokuta od 25 tisíc do 50 tisíc korun a dále zákaz řízení od 1 do 2 let (§ 125c odst. 1 písm. e) Zákona o silničním provozu). Současně vás bude tento přestupek stát 4 body.

V některých případech se řízením bez řidičského oprávnění můžete dopustit i trestného činu. Jde například o řízení přes zákaz činnosti řízení motorových vozidel, kdy se dopouštíte trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. V takovém případě hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Řidičský průkaz už není nutné mít u sebe

Přestože u propadlého řidičksého průkazu musíte zajistit výměnu, nemusíte již plastovou kartičku nosit u sebe. Při silniční kontrole se jednoduše prokážete dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a policista si údaje ověří prostřednictvím elektronického systému.

Plastový řidičský průkaz musíte mít při sobě nadále při cestách do zahraničí. Nově odpadla i povinnost mít u sebe v autě osvědčení o registraci vozidla. „Tyto změny původně měly platit od poloviny roku 2025, resortu dopravy se je ale podařilo významně urychlit,“ říká ministr Kupka.

Jeden technický průkaz namísto dvou

Namísto dvou technických průkazů si nyní vystačíme s jedním. Výměna má proběhnout při první návštěvě úřadu v jiné věci, kvůli výměně technického průkazu tak není nutno na úřad vyrážet. Nový doklad bude obsahovat jen základní informace, zbytek údajů se bude evidovat elektronicky.

„Na sociálních sítích a některých motoristických serverech se po 1. lednu 2024 šíří zavádějící informace. Vyzývají řidiče k tomu, aby si kopírovaly starý ‚velký‘ technický průkaz před tím, než jej při budoucí návštěvě úřadu, například při změně vlastníka vozidla, vymění spolu s ‚malým‘ technickým průkazem za jeden doklad s těmi nejdůležitějšími informacemi o vozidle,“ uvádí na svých webových stránkách Ministerstvo dopravy. Lidé tak mají obavu, že bez elektronické identity údaje z velkého technického průkazu již nikde nezjistí.

Ministerstvo připomíná, že informace se dají najít na Portálu dopravy či Portálu občana. Bez využití elektronické identity ale také například v nové aplikaci eTechničák (ta nyní dostupná pro iOS a chystá se verze pro Android) a lze též požádat o výpis dat z registru silničních vozidel.

Autor: Veronika Hejná
Zdroj: www.e15.cz