Právní ochrana

Pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením (náklady na právního zástupce, soudní výdaje, aj.)

Jedná se o pojištění, které nabízí za relativně malé roční pojistné širokou škálu pojistného krytí pro případ soudního řízení. Pojišťovna se obvykle zavazuje poskytnout právní radu a zároveň uhradit nezbytné náklady se soudem spojené.

Co je to právní ochrana:

 • Prosazení občanskoprávních nároků na náhradu škody
 • Obhajoba při správním nebo trestním řízení
 • Prosazení nároků v případě, kdy dojde porušením smlouvy ke škodě
 • Prosazování zájmů vůči ostatním pojistitelům
 • Prosazování práva z nájmu domu (bytu)
 • Prosazování zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věcí

Co pojištění kryje:

 • Každý akt, pomocí kterého by bylo možné vyřešit právní spor smírčím řízením
 • Soudní výdaje a náklady
 • Náklady na právního zástupce
 • Náklady na soudní znalce a svědky
 • Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • Náklady donucovacího výkonu práva
 • Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)
 • Právní konzultace po telefonu (při autonehodě, reklamacích, aj.)

Jaké pojištění právní ochrany si lze sjednat:

 • Vlastníka nebo řidiče motorového vozidla
 • Soukromých osob
 • Podnikatelů
 • Nemovitostí, aj.

Kdy se právní ochrana může hodit:

 • Když zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu
 • Pokud klient utrpí škodu na majetku nebo zdraví při nehodě
 • Při jednání s neseriózním dodavatelem
 • Pokud cestovní kancelář zruší dovolenou
 • Koupě vozu u nesolidního prodejce, aj.

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.