Pojištění
motorových vozidel

Povinné ručení a havarijní pojištění

Automobil často bývá každodenním pomocníkem při pracovní či běžné činnosti. V souvislosti s užíváním či vlastnictvím vozu lze hovořit o dvou nejrozšířenějších produktech, která kryjí škody v případech, kdy ke škodě došlo ze strany vlastníka vozu či cizí osobou.

Povinné ručení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je zákonem dané pojištění, které má za povinnost mít sjednáno každý vlastník (držitel) vozidla zapsaného v registru vozidel, a to bez ohledu na to, zda je skutečně provozováno, či nikoliv (vztahuje se i na přípojná vozidla).

Účelem tohoto pojištění je ochrana ostatních účastníků silničního provozu v případě škod na majetku, zdraví a životě. Jako všechna pojištění má i toto mnoho variant a limitů, které korespondují s finanční částkou, kterou mají v případě dopravní nehody krýt.

Havarijní pojištění

Oproti povinnému ručení je sjednání havarijního pojištění dobrovolné a jeho účelem je ochrana majitele vozidla proti újmám, které si svým chováním při provozování motorového vozidla způsobí sám (havárie, dopravní nehoda - náraz vozidla), dále proti škodám, které vznikly působením živlů (kroupy, vichřice, požár, pád stromu, sněhu ze střechy, či ledových ker), proti škodám, které způsobila cizí osoba v souvislosti s trestnou činností (odcizení celého vozidla nebo jeho části, vandalismus) nebo proti ostatním případům (srážka se zvěří, oheň).

Ve většině případů bývá toto pojištění sjednáváno jako tzv. „balíček“, který v sobě zahrnuje většinu hrozících pojistných nebezpečí. K tomuto balíčku je dle požadavku klienta možné dopojistit i doplňková rizika, mezi která se nejčastěji řadí:

  • Pojištění čelního skla
  • Pojištění všech skel
  • Pojištění úrazu
  • Nadstandardní asistenční služby

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.