Podnikatelé

Pojištění podnikatelů (drobných, středních, velkých) je důležitou ochranou před riziky spojenými právě se samotným podnikáním, řízením či provozem firmy. Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelným nebezpečím a katastrofám, krádežím, odcizení, vandalismu, aj.), ale i proti majetkovým a finančním škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojišťovny většinou ke každému podnikateli či firmě přistupují v rámci podnikatelského pojištění individuálně a řeší pojištění vybraných rizik podnikatele tzv. „na míru“.

Druhy pojištění podnikatelů:

  • Pojištění majetku (movitého i nemovitého)
  • Pojištění pozastavení nebo přerušení provozu
  • Pojištění odpovědnosti (např. za výrobek) vyplývající z podnikatelské činnosti
  • Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou třetím osobám v důsledku provozu podnikatelské činnosti
  • Ostatní specifická pojištění

V případě zájmu o další informace nás
kontaktujte skrze formulář níže.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chcete začít spořit?

Zajímají Vás investice a spoření? Chcete se zajistit na důchod, založit spoření pro děti nebo se jen dozvědět, jaké možnosti spoření a investování jsou pro Vás ty nejlepší? Podívejte se na náš jednoduchý přehled, který Vám s orientací v této oblasti jistě pomůže.