Majetek

Pojištění nemovitosti je pojištění, které kryje škody na Vaší nemovitosti, konkrétně škody na stavbě, která je spojená se zemí pevným základem.
 
Pojištění domácnosti je pojištění, které kryje škody na věcech, které jsou součástí domácnosti a jejího vybavení.
 
 
 
 
Pojištění nemovitosti je pojištění, které kryje škody na Vaší nemovitosti, konkrétně škody na stavbě, která je spojená se zemí pevným základem. Pojištěny jsou dále i stavební součásti, které jsou s danou budovou pevně spojeny (např. kotel, radiátory, klimatizace, aj.). Pojištění nemovitosti zahrnuje i rizika spojená se stavbou jako takovou (stěny, střecha, stropy, okna, okapy, omítky, aj.) a může zahrnovat i vedlejší stavby, jako jsou např. plot, kůlna, pergola, zahradní domek či bazén, atd...
 
Předmětem pojištění nemovitosti jsou:
 • Rodinný dům
 • Bytový/činžovní dům
 • Byt v osobním vlastnictví
 • Rekreační objekt
 • Chata/chalupa
 • Garáž
 • Půdní vestavba
 • Stavební materiál, stroje i nářadí
 • Související objekty (bazén, skleník, studna, kůlna, plot)
 • Nově zahájená stavba (rodinného i bytového domu)
 • Atd…
 
Mezi nejčastější se řadí škody způsobené vloupáním, krádeží, vandalismem a živelnými událostmi (požár, výbuch, sesuv půdy, vichřice a mohou obsahovat například i povodeň, záplava, aj.)
 
Na jaká rizika lze nemovitost pojistit:
 • Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letounu
 • Voda z vodovodního zařízení
 • Vichřice nebo krupobití
 • Vystoupání vody z odpadního potrubí
 • Krádež, vloupání, loupež
 • Povodeň, záplava
 • Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení laviny
 • Tíha sněhu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Náraz vozidla nebo jeho nákladu
 • Zemětřesení
 • Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • Rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly
 • Kouř
 • Vandalismus
 • Rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem
 • Atd…
 
Tyto specifikace jsou zahrnuty v produktových nabídkách pojišťoven a mají různé možnosti krytí.
 
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.
 
 

 
 
 
Pojištění domácnosti je pojištění, které kryje škody na věcech, které jsou součástí domácnosti a jejího vybavení. Domácnost je soubor movitých věcí, nacházející se v místě pojištění. Jedná se o vybavení domácnosti (např. nábytek, kuchyňská linka, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj.) a nemusí být pevně namontované k nemovitosti jako takové.
 
Na jaká rizika lze domácnost pojistit:
 • Riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti (eventuálně v dalších nebytových prostorách) vloupáním
 • Riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla
 • Atd…
 
Co je předmětem pojištění:
 • Movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají
 • Příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu
 • Atd…
 
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun