Právní ochrana

Pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením (náklady na právního zástupce, soudní výdaje, aj.)
Jedná se o pojištění, které nabízí za relativně malé roční pojistné širokou škálu pojistného krytí pro případ soudního řízení. Pojišťovna se obvykle zavazuje poskytnout právní radu a zároveň uhradit nezbytné náklady se soudem spojené.
 
Co je to právní ochrana:
 • Prosazení občansko-právních nároků na náhradu škody
 • Obhajoba při správním nebo trestním řízení
 • Prosazení nároků v případě, kdy dojde porušením smlouvy ke škodě
 • Prosazování zájmů vůči ostatním pojistitelům
 • Prosazování práva z nájmu domu (bytu)
 • Prosazování zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věcí
 
Co pojištění kryje:
 • Každý akt, pomocí kterého by bylo možné vyřešit právní spor smírčím řízením
 • Soudní výdaje a náklady
 • Náklady na právního zástupce
 • Náklady na soudní znalce a svědky
 • Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • Náklady donucovacího výkonu práva
 • Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)
 • Právní konzultace po telefonu (při autonehodě, reklamacích, aj.)
 
Jaké pojištění právní ochrany si lze sjednat:
 • Vlastníka nebo řidiče motorového vozidla
 • Soukromých osob
 • Podnikatelů
 • Nemovitostí, aj.
 
Kdy se právní ochrana může hodit:
 • Když zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu
 • Pokud klient utrpí škodu na majetku nebo zdraví při nehodě
 • Při jednání s neseriózním dodavatelem
 • Pokud cestovní kancelář zruší dovolenou
 • Koupě vozu u nesolidního prodejce, aj.
 
V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.

MÁTE DOTAZ NEBO POPTÁVKU ? KONTAKTUJTE NÁS

OK KLIENT a.s.
Grand Asset Management  s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČ: 06339956

info@grandteam.cz
Infolinka: +420 222 222 288
© 2021 www.grandteam.cz
Getrun